Effective

 

Med FinePrint kan du få meget mere ud af din nuværende printer. Du kan f.eks.:

 • Spare papir og toner

 • Udskrive i bogform og dobbeltsidigt

 • Udskrive flere sider på en papirside (max 8 st)

 • Opret og udskriv på formularer for brevhoved mv. Du sparer penge til fortrykt brevpapir.

 • Kopier/Gem som JPEG, TIF, BMP, txt mm

 • Opret nye dokumenter ved at kombinere udskrifter, tillæg ekstra margen for hæftning mm. 

 • Formindske/forstørre f.eks A3 format til udskrift på A4, eller brede datalister til A4. 

FinePrintpic-4.jpg
 • Ændre rækkefølge på sider, eller slet enkelte sider i udskriften

 • Udskrive med vandmærke hen over siden. F.eks. Udkast, Fortroligt, Ikke revideret mm.

 • Gem udskrifter som fil for senere bearbejdning med FinePrint. eller som arkiv

 • Marker, fjern eller masker tekst   NYT i version 6.10

 • Slet enkelte billeder, eller al grafik  NYT i version 6.10

Preview: I FinePrint ser du din udskrift på skærmbilledet, således at du har mulighed for endelig redigering inden udskrift. Du kan tillægge blanke sider, slette sider, ændre rækkefølge på sider, eller ændre rækkefølge på udskriftsjobs.

Flere sider på en papirside: Udskriv 2, 4 eller 8 sider på en enkelt papirside. Du kan endvidere vælge udskrift af bitmap billeder.

Vandmærker, sidehoved og sidefod: Med disse valgmuligheder kan dit dokument forsynes med valgfri tekst eller med dato, tid, brugernavn, printernavn og andre systemvariabler.

Forms: Elektroniske forms og brevhoved er lette at oprette. Få f.eks. lagt fakturaformular på udskrift fra C5. For at kontrollere at form og dokument passer overnes kan man i preview se hvordan udskriften bliver inden den sendes til printeren.

Samle Udskrifter: Du kan let samle flere dokumenter til et enkelt udskriftsjob. Dette kan f.eks. anvendes ved udskrift i bogform ag websider eller andre udskrifter. Samlede dokumenter kan gemmes og genåbnes for senere redigering i FinePrint.

Funktionen Samle er automatisk så længe FinePrint vinduet er åbent hvilket er specielt anvendeligt hvis man deler en netværksprinter. Giver færre ture til printeren, færre udskrifter af forside, mindre sortering af papir fra printeren, sparer tid.

Gem filer: Gem enkelte sider eller hele udskriftsjob som TIFF, JPEG, BMP, teks og i FP-format.

Server Edition: FinePrint findes også i en netværksversion.

Understøtter Clipboard: Hver udskrift kan kopieres til clipboard i forskellige formater som tekst, bitmap eller metafil og kopieres ind i andre dokumenter. Teksten i udskrifterne kan extraheres for søgning, indexering eller anden anvendelse.

Dobbeltsidig udskrift: Udskrift i Bogform og dobbeltsidig udskrift understøttes på alle dokumenter og alle printere. Bogform opretter et professionelt format på alle dokumenter, og er lette at læse og transportere. Dobbeltsidig udskrift halverer dit papirforbrug.

Skalering af udskrifter: Med papirskalering kan store dokumenter formindskes så de f.eks. passar på en standardstørrelse som A4. Store websider som normalt får klippet et stykke af teksten bort eller store regneark, kan let formindskes så de passer på et enkelt stykke papir.

Juster Margener: Bedre læsbarhed kan opnås med margenjustering så mere af sidens plads udnyttes og teksten forstørres.

Fæstemargen: Der er mulighed for at indsætte en ekstra margen for indbinding eller hulning.

Flere FinePrint: Flere samtidige FinePrint printere kan oprettes. Dette giver dig mulighed for at oprette "virtuelle printere" som har forskellige foruddefinerede indtillingar. Du kan f.eks. have en for bogform, en for brevpapir, en for OH-billleder med rette papirbakke, en for udkast med to sider pr papir osv.

Øvrige funktioner: autogemmer udskriftsjob, hurtig by-pass af printeren. Stealth-mode: Få FinePrint til at f.eks. tillægge fakturaformular og videresende til printer uden at dialog vises.

Her finder du en liste over nogle af vores FinePrint kunder. 

Test GRATIS
Download så du kan se at vi holder hvad vi lover download-10.png
Testresultater: